Route
Route
Advocaat & Polis
Advocaat & Polis
uw verzekeringsmakelaar

Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen

Advocaat & Polis
Advocaat & Polis
uw verzekeringsmakelaar

Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen

Regelgeving
beroepsaansprakelijkheidsverzekering!

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet volledig aan de regelgeving. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocaat & Polis sluiten altijd aan indien zich wijzigingen voordoen in de regelgeving hieromtrent! In 2019 hebben bijvoorbeeld de hiernaast beschreven aanpassingen plaatsgevonden.

Wijziging 1
Aanpassing van artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.
Zie Artikel 6.24 van de Voda

Wijziging 2
Aanpassing op artikel 6.25 van de Voda. Deze verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal tweemaal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.
Zie Artikel 6.25 van de Voda

 

abstract

Contact

Advocaat & Polis

Bezoekadres
Wilhelminakade 1 (Maastoren 43e Verdieping)
3072 AP Rotterdam

Correspondentieadres
Postbus 1985
3000 BZ Rotterdam

T +31 (0)10 2410307

Heeft u vragen?