Route
Route
Advocaat & Polis
Advocaat & Polis
uw verzekeringsmakelaar

Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen

Advocaat & Polis
Advocaat & Polis
uw verzekeringsmakelaar

Eén aanspreekpunt voor alle verzekeringen

Advocaat & Polis
Verzekering: Bedrijfsaansprakelijkheid

icons8-ratings-100

115

Kantoren zijn er in 2019 bij
Advocaat & Polis verzekerd

icons8-coins-100

25%

Is de gemiddelde korting die wij realiseren op uw verzekeringen

icons8-percentage-100

70%

Van de kantoren hebben alle verzekeringen aan ons toevertrouwd

icons8-profit-100

80%

Van onze relaties had voorheen geen passende dekking

Banner_fingerprint

Advocaat & Polis Quickscan

Veel verzekeringsportefeuilles blijken niet up-to-date. Het advocatenkantoor is gegroeid en/of veranderd, waardoor de verzekeringen niet goed meer aansluiten bij het kantoor. Bovendien blijkt vaak dat dan ook de premies onnodig hoog zijn. De verzekeringsportefeuille zou dus regelmatig getoetst moeten worden.

Regelgeving beroepsaansprakelijkheids verzekering gewijzigd!

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.
De beroepsaansprakelijkheidsverze
kering van Advocaat & Polis sluit bij deze wijzigingen aan!

showcase-bg

Advocaat & Polis overige verzekeringen

icons8-sick-100

Arbeidsongeschiktheid

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering van de partners/vennoten biedt een maandelijkse uitkering als er iets gebeurt waardoor de verzekerde niet meer kan werken.

avb

Bedrijfsaansprakelijkheid
De Bedrijfsaansprakelijkheids verzekering biedt in hoofdzaak dekking voor zaak- en/of letselschade, waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk is.

BA-2

Beroepsaansprakelijkheid
De Beroepsaansprakelijkheids verzekering is door de Orde van Advocaten verplicht gesteld.

icons8-meeting-room-100

Bestuurdersaansprakelijkheid
De Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering biedt dekking voor de persoonlijke financiële gevolgen van een aanspraak tegen een bestuurder in verband met vermeend of gebleken "foutief" handelen of nalaten van deze (of een andere) bestuurder.

icons8-golf-100

Collectief Pensioen
Wilt u uw werknemers belonen met een extra arbeidsvoorwaarde? Dan is een Collectieve Pensioenregeling wellicht iets voor uw kantoor.

icons8-watch-your-step-100-2

Collectieve Ongevallen
De Collectieve Ongevallenverzekering keert een bedrag ineens uit als een werknemer door een ongeval (rubriek A) overlijdt of (rubriek B) geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt. 

CollectieveZakenreis-1

Collectieve Zakenreis
De Collectieve Zakenreisverzekering biedt dekking voor ziekte en/of zaakschade van verzekerde ontstaan tijdens het reizen van en naar het buitenland voor of namens het advocatenkantoor.

icons8-wi-fi-lock-100

Cyber Security
De Cyber Securityverzekering verzekert het bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen.

icons8-fires-100

Kantorenpakket
De Kantorenpakketverzekering speciaal ontwikkeld voor advocatenkantoren, met zeer ruime en bij de advocatuur aansluitende dekkingselementen.

icons8-crashed-car-100-1

WEGAS
De Werkgeversaansprakelijkheids verzekering voor Bestuurders van Motorrijtuigen (WEGAS) biedt dekking als werknemers tijdens werkzaamheden voor het kantoor in een motorrijtuig door eigen schuld letsel oplopen.

WGA-Gat_WIA-Excedent -1

WGA-Gat en WIA-Excedent
Vaak zien wij dat de WGA-Gat Verzekering door de werkgever betaald wordt en de WIA-excedent door de werknemers zelf betaald worden (waarbij de faciliteit door de werkgever gecreëerd wordt).

icons8-warm-100

Ziekteverzuim
De Ziekteverzuimverzekering keert het door te betalen loon uit (met inachtneming van een eigen risico in werkdagen) bij ziekte van de werknemer.

abstract

Contact

Advocaat & Polis

Bezoekadres
Van Nelleweg 1 (Expeditiegebouw)
3044 BZ Rotterdam

Correspondentieadres
Postbus 10145
3004 AC ROTTERDAM

t. +31 (0)10 2410307

Heeft u vragen?