Route
Route
RisQwise---Manbellend-2

Cyber Security

Een Cyber Securityverzekering verzekert het bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. Allereerst is het belangrijk dat de systemen goed beveiligd zijn en de processen bij een systeem-inbraak helder zijn. De Cyber Securityverzekering zou een sluitpost moeten zijn. Desalniettemin is het (nog) niet een dure verzekering waarbij vooral alles uit handen van de verzekerde wordt genomen indien zich een incident voordoet. Denk hierbij aan het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), herstel, beperking van reputatieschade, etc. etc. Tenslotte biedt deze verzekering ook dekking voor de eventuele door de AP opgelegde boete.

Lees meer


BA-2

Beroepsaansprakelijkheid
De Beroepsaansprakelijkheids verzekering is door de Orde van Advocaten verplicht gesteld.

icons8-warm-100

Ziekteverzuim
De Ziekteverzuimverzekering keert het door te betalen loon uit (met inachtneming van een eigen risico in werkdagen) bij ziekte van de werknemer.

icons8-wi-fi-lock-100

Cyber Security
De Cyber Securityverzekering verzekert het bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen.

Banner_fingerprint

Advocaat & Polis Quickscan

Veel verzekeringsportefeuilles blijken niet up-to-date. Het advocatenkantoor is gegroeid en/of veranderd, waardoor de verzekeringen niet goed meer aansluiten bij het kantoor. Bovendien blijkt vaak dat dan ook de premies onnodig hoog zijn. De verzekeringsportefeuille zou dus regelmatig getoetst moeten worden.

Regelgeving beroepsaansprakelijkheids verzekering gewijzigd!

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gewijzigd. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.
De beroepsaansprakelijkheidsverze
kering van Advocaat & Polis sluit bij deze wijzigingen aan!

Contact

Advocaat & Polis

Correspondentieadres
Postbus 1985
3000 BZ Rotterdam

Bezoekadres
Wilhelminakade 1 (Maastoren 43e Verdieping)
3072 AP Rotterdam

T +31 (0)10 2410307

Heeft u vragen?